top of page

Đăng kí học

FIS có 3 hệ lớp học, tuỳ theo độ tuổi và khả năng hoà nhập của trẻ giáo viên sẽ tư vấn cho phụ huynh hệ lớp phù hợp nhất với trẻ.

- FIS BB: dành cho các bé dưới 24 tháng tuổi

- FIS song ngữ: dành cho trẻ trên 2 tuổi, học 45 phút tiếng Anh mỗi ngày với giáo viên bản ngữ

- FIS quốc tế: dành cho trẻ trên 3 tuổi, học cả ngày cùng giáo viên chủ nhiệm người nước ngoài (giáo viên bản ngữ).

fis_admission_finlandinternationalpresch
162033085_905238593568909_7175211422802723424_n.jpg

Các khoản chi phí

Phụ huynh có thể tham khảo các mức học phí tại từng cơ sở của FIS. Tại FIS, chúng tôi áp dụng các loại chi phí sau:

* Ghi danh: thu 1 lần duy nhất

* Phát triển cơ sở vật chất: thu 1 lần duy nhất

* Học phí: thu theo tháng hoặc gói 3 tháng/6tháng

* Học liệu: thu cùng gói học phí

* Dã ngoại: thu theo sự kiện

* Đồng phục: thu 1 lần duy nhất

* Xe điện nội khu: thu theo tháng

* Thực phẩm: thu cùng gói học phí

    bottom of page