top of page

SÁCH NÓI

​Nhằm tăng cường nội dung học tập và đa dạng hoá phương pháp giảng dạy, thư viện sách nói Audio Books là dự án mới nhất được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên của hệ thống mầm non Phần Lan Finland Preschool, bắt đầu được triển khai vào quý 4 năm 2023.

Lọc theo lứa tuổi hoặc ngôn ngữ

Number of recipes found:

1

bottom of page