top of page

​Các buổi đào tạo, workshop thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia giáo dục Phần Lan

 • Educational Administration & Leadership for today schools in Finland
  Educational Administration & Leadership for today schools in Finland
  Th 7, 17 thg 6
  Webinar
  14:00 17 thg 6, 2023 – 16:00 GMT+7
  Webinar
  14:00 17 thg 6, 2023 – 16:00 GMT+7
  Webinar
  Buổi đào tạo giới thiệu về kĩ năng quản trị & lãnh đạo trong trường học tại Phần Lan
  Chia sẻ
 • Playful Learning in Finnish early childhood education and care
  Playful Learning in Finnish early childhood education and care
  Th 7, 27 thg 5
  Webinar
  14:00 27 thg 5, 2023 – 16:00 GMT+7
  Webinar
  14:00 27 thg 5, 2023 – 16:00 GMT+7
  Webinar
  Buổi đào tạo có chủ đề về phương pháp "Học thông qua trò chơi " trong các trường mầm non tại Phần Lan
  Chia sẻ
 • Quality management in Finnish early childhood education and care
  Quality management in Finnish early childhood education and care
  Th 7, 15 thg 4
  Webinar
  14:00 15 thg 4, 2023 – 16:00 GMT+7
  Webinar
  14:00 15 thg 4, 2023 – 16:00 GMT+7
  Webinar
  Buổi đào tạo có chủ đề về quản trị chất lượng trong các trường mầm non tại Phần Lan
  Chia sẻ
 • Ourdoor activities in Finnish kindergarten
  Ourdoor activities in Finnish kindergarten
  Th 7, 30 thg 7
  Webinar
  14:00 30 thg 7, 2022 – 16:00 GMT+7
  Webinar
  14:00 30 thg 7, 2022 – 16:00 GMT+7
  Webinar
  Buổi đào tạo giới thiệu các hoạt động vui chơi ngoài trời tại các trường mầm non tại Phần Lan
  Chia sẻ
 • Early Childhood Education in Finland
  Early Childhood Education in Finland
  CN, 10 thg 4
  Webinar
  14:00 10 thg 4, 2022 – 16:00 GMT+7
  Webinar
  14:00 10 thg 4, 2022 – 16:00 GMT+7
  Webinar
  Buổi đào tạo giới thiệu các điểm cơ bản về giáo dục sớm tại Phần Lan
  Chia sẻ
bottom of page