top of page

Nguyễn Tuấn Việt

Head of international partnership

Anh Nguyễn Tuấn Việt hiện giữ vài trò phát triển quan hệ quốc tế của hệ thống FIS Việt Nam kiêm CEO của FIS Global Oy. Anh Việt có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực start-up, thương mại điện tử, thương mại quốc tế.

Anh Việt tốt nghiệp cử nhân ĐH Ngoại Thương Hà Nội năm 2005.

Nguyễn Tuấn Việt
bottom of page