top of page

Bác sỹ giải phẫu

Cơ sở:

FIS

​Thời gian:

16 thg 5, 2022

Dự án “Người giúp đỡ cộng đồng” là một trong những dự án chủ điểm của chương trình Phần Lan. Ở dự án này, các con sẽ được học về các nghề và những người mang vai trò giúp ích cho xã hội. Các con cũng được chia sẻ ước mơ về nghề mong muốn trong tương lai.
Và dưới đây là một tiết học trải nghiệm trong vai trò Bác sỹ giải phẫu mang lại nhiều hứng thú và ấn tượng với các bạn nhỏ FIS! Bố mẹ hãy cùng xem các bác sỹ nhí của FIS đã tận tâm cần mẫn như thế nào nhé!
***************
‍⚕️SURGEON
The project “Community Helpers” is one of the key projects of the Finnish program. In this project, children will learn about professions and people who play a role in helping society. The children also shared their dreams about the desired profession in the future.
And here is an experiential lesson in the role of Surgeon that brings a lot of excitement and impression to FISERS ! Parents, let's see how dedicated and diligent our little doctors are!

bottom of page