top of page

Chạm tay vào vũ trụ

Cơ sở:

FIS Ocean Park

​Thời gian:

14 thg 6, 2023

Một trạm vũ trụ thực tế và sống động từ bàn tay các cô, chỉ để trả lời cho câu hỏi thơ ngây của con: “Trạm vũ trụ là gì hả cô” “Con muốn được vào trạm vũ trụ”!

bottom of page