top of page

Hạt gạo

Cơ sở:

FIS Danang 2

​Thời gian:

29 thg 3, 2024

Hạt gạo là hình ảnh quen thuộc và thân thương trong cuộc sống hàng ngày. Hành trình hạt gạo đến với chúng ta không dễ dàng, từ thời gian cho đến các công đoạn sản xuất gạo đều rất tỉ mỉ và công phu. Với mong muốn các con hiểu được quy trình làm ra hạt gạo: Từ làm đất, cấy lúa, bón phân, gặt lúa, tuốt lúa phơi thóc, xay thóc cho đến lúc hạt gạo được hình thành, các cô đã tái hiện một khung cảnh làm nông với các bác nông dân nhí cần cù chịu khó.
Qua hoạt động thực tế này, các con sẽ dễ dàng hình dung và ghi nhớ tên gọi, nguồn gốc, quy trình tạo ra hạt gạo, nhận biết các loại gạo, biết cách và rèn luyện kĩ năng đong gạo. Từ đó, các con hiểu tầm quan trọng của hạt gạo, trân trọng từng bữa ăn mỗi ngày!
------------
Rice Grains
Rice grain is a familiar and endearing image in our daily lives. The journey of rice grains reaching us is not easy; from the time involved to the meticulous production stages of rice, all require great care and attention. With the desire for children to understand the process of making rice grains: from soil preparation, sowing seeds, fertilizing, harvesting, threshing, drying, milling till the time when the rice grains are formed, the teachers have recreated a farming scene with diligent little farmers.
Through this practical activity, children will easily visualize, remember the names, origins, processes of making rice grains, recognize different types of rice, learn how to measure rice, and practice this skill. These experiences will help children understand the importance of rice grains and cherish their everyday meals!

bottom of page