top of page

Lớp học FIS

Cơ sở:

FIS Đà Nẵng 1

​Thời gian:

22 thg 6, 2023

Một không gian lớp học khác biệt, sống động nhưng cũng rất thơ mộng của các bạn nhỏ FIS Đà Nẵng!
Quan trọng hơn cả, lớp học dù ở đâu cũng rất nhiều tiếng cười! 🥰

bottom of page