top of page

Phiên đấu giá gây quỹ từ thiện

Cơ sở:

FIS

​Thời gian:

7 thg 11, 2023

Một phiên đấu giá gây Quỹ từ thiện rất hấp dẫn, sôi động, ý nghĩa của các bạn nhỏ FIS nằm trong Dự án Quản lý tài chính cá nhân, đây cũng là một trải nghiệm mới mẻ hứng thú của các Fiser.
Phiên đấu giá đầu tiên, có 1-chưa-2 tại FIS. Các sản phẩm trong buổi đấu giá chính là những món đồ mà FISer mua về nhưng không dùng tới hoặc có nhu cầu thanh lý. Các chủ sở hữu cần được sự cho phép của phụ huynh, gửi ảnh sản phẩm và thông tin cho giáo viên, sau đó sản phẩm được trưng bày để người mua tham khảo và lựa chọn. Tại buổi đấu giá, “đấu giá viên” sẽ giới thiệu sản phẩm và “khách hàng” nào trả giá cao nhất tại phiên sẽ sở hữu được món đồ mình thích.
Phiên đấu giá kết thúc trong sự hứng khởi và nhiều cảm xúc với tất cả mọi người!
________
AUCTION raising charity fund
A very attractive, exciting and meaningful charity fundraising auction for the FIS children in the Personal Financial Management Project, this is also a new and exciting experience for the Fisers.
First auction, 1-not-2 at FIS. The products in the auction are items that FISers bought but did not use or wanted to liquidate. Owners need to get permission from parents, send product photos and information to teachers, then the products are displayed for buyers to refer to and choose from. At the auction, the "auctioneer" will introduce the product and the "customer" who bids the highest price at the auction will own the item he or she likes.
The auction ended with excitement and emotions for everyone!

bottom of page