top of page

Tủ sách Phần Lan

Cơ sở:

FIS Hàng Bột

​Thời gian:

4 thg 10, 2023

Tại Phần Lan, có hơn 300 thư viện trung tâm, khoảng 150 các thư viện di động (chủ yếu được trang bị trên những chiếc xe bus) dừng lại trên khắp xứ sở nhằm tạo cơ hội cho những người không có điều kiện mua sách hay đến các thư viện mượn sách để đọc. Ước tính mỗi năm có hơn 20 triệu quyển sách được bán ra, tức cao gấp 4 lần dân số tại đây. Năm 2016, Liên hiệp quốc vinh danh Phần Lan là quốc gia có hành vi và xu hướng đọc sách tốt nhất thế giới.
Tủ sách Phần Lan là một hoạt động được triển khai tại các cơ sở của FIS, những đầu sách hay nhất Phần Lan dành cho trẻ sẽ được đưa vào sử dụng cho các con theo từng độ tuổi.
Dưới đây là một góc rất Phần Lan trong lòng Finland Preschool - FIS Hàng Bột
——
In Finland, there are over 300 central libraries and approximately 150 mobile libraries (mostly equipped on buses) that stop throughout the country, providing opportunities for people who don't have access to buying books or visiting libraries to borrow and read books. It is estimated that over 20 million books are sold each year, which is four times the population of the country. In 2016, the United Nations recognized Finland as the country with the best reading habits in the world.
The Finland Preschool (FIS) also implements a Finnish bookshelf activity at many campuses, where the best Finnish children's books are made available for children of different age groups.
Let’s take a look at a corner that embodies the essence of Finland in FIS Hang Bot.

bottom of page