top of page

TRUY CẬP FINLAND PRESCHOOL QUA MOBILE APP TRÊN SMARTPHONE

1. Tải ứng dụng Spaces by Wix trên Gplay dành cho hệ điều hành Android hoặc AppStore dành cho hệ điều hành iOS

 

 

 

​2. Đăng kí tài khoản mới hoặc Đăng nhập nhanh với tài khoản Gmail

3. Bấm nút "+ Join With Code", nhập mã 3WURK7, bấm nút Join để truy cập Finland Preschool

qrcode_play.google.com.png
qrcode_apps.apple.com.png
bottom of page