top of page

Chào mừng Cố vấn giáo dục hệ thống FIS - Cô Tống Liên Anh!

Cô Liên Anh là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục người lớn và học tập suốt đời. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc Chương trình Thạc sĩ Giáo dục, trường Đại học Monash theo Học bổng toàn phần của Chính phủ Úc. Trong 10 năm công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cô phụ trách các Đề án, chương trình thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập tại Việt Nam. Cô đồng thời là chuyên gia/cố vấn cho nhiều chương trình, dự án liên quan của các tổ chức như UNESCO, DVV International, SEAMEO CELLL. Bên cạnh đó, Cô là thành viên của PIMA – Mạng lưới Chuyên gia, Nhà hoạt động xã hội và Học giả về Giáo dục người lớn và Học tập suốt đời quốc tế. Cô cũng là dịch giả sách và là tác giả của hàng trăm bài báo, chương trình talkshow về phát triển văn hoá đọc và giáo dục học tập suốt đời trên các kênh truyền thông quốc gia. Với những đóng góp trong giáo dục và phát triển cộng đồng của mình, Cô Liên Anh đã vinh dự được UNESCO hai lần trao tặng Học bổng thúc đẩy học tập suốt đời (CONFINTEA VI Fellowship năm 2016 và Policy Scholarship năm 2020).

Cô chính thức trở thành Cố vấn giáo dục hệ thống FIS từ tháng 11.2023.


______ Welcome Ms. Tong Lien Anh – The Educational Advisor of FIS!

Ms. Lien Anh is an expert in the field of adult education and lifelong learning. She graduated with distinction from the Master of Education program at Monash University on a full scholarship from the Australian Government. With 10 years of experience at the Ministry of Education and Training, she was responsible for initiatives and programs promoting lifelong learning and building a learning society in Vietnam. She is also a consultant and expert for various programs and projects of organizations such as UNESCO, DVV International, SEAMEO CELLL. In addition, she is a member of PIMA - the Network of Experts, Social Activists, and Scholars in Adult Education and Lifelong Learning internationally. Ms. Lien Anh is also a book translator and the author of hundreds of articles, talk shows on the development of reading culture, and lifelong education on national media channels. For her contributions to education and community development, she has been honored twice by UNESCO with the Lifelong Learning Promotion Fellowship (CONFINTEA VI Fellowship in 2016 and Policy Scholarship in 2020).

Ms. Lien Anh has officially become the Educational Advisor of FIS since November 2023.

Comentários


bottom of page