top of page

Chúc mừng kỷ niệm 106 năm Quốc khánh Cộng hòa Phần Lan (6/12/1917-6/12/2023)

SISU - Luôn có con đường.

Sisu (đọc là: see’- soo) là tên một phong cách sống của người Phần Lan. Đây không phải là một cụm từ đơn thuần, mà là "sự hòa trộn" của ý chí quyết tâm, lòng ngoan cường, kiên trì vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Cụm từ này được ví như xương sống của dân tộc Phần Lan, là phương thuốc hữu hiệu nhất giúp họ chống lại những nghịch cảnh.

---------

Happy Finland's 106th Independence Day (6/12/1917-6/12/2023)

#SISU - There is always a way.

Sisu (pronounced: see’- soo) is the Finnish lifestyle. This is not just a phrase, but a "mixture" of determination, tenacity, and perseverance to overcome all difficulties and challenges. This phrase is considered the backbone of the Finnish mentality, the most effective remedy to help them fight in difficult situations.

Source: Embassy of Finland in Ha Noiコメント


bottom of page