top of page

Gặp gỡ cuối năm

Thứ 7 vừa qua, hệ thống giáo dục Phần Lan - FIS đã có buổi gặp gỡ các cán bộ lãnh đạo, chủ cơ sở nhân dịp cuối năm, trước Tết nguyên đán. Đây đã trở thành hoạt động thường niên mang ý nghĩa sẻ chia, gắn kết giữa các cơ sở trong hệ thống. Rất nhiều lãnh đạo, quản lý xúc động khi lần đầu mặc trên mình chiếc áo đồng phục của cô giáo FIS - chiếc áo mang ý nghĩa cống hiến.

Tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Như Hương - COO hệ thống chia sẻ (trích đoạn):

“Sau gần 18 năm theo đuổi sự nghiệp giáo dục, đảm nhận vị trí quan trọng ở các hệ thống lớn nhỏ, điều mà bản thân tôi luôn trăn trở trong lòng là “làm sao để được làm giáo dục thực sự?”, “làm như thế nào để mỗi nhân sự trong mỗi cơ sở giáo dục được làm nghề theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình?”

Mang theo những nỗi niềm đó, tôi cũng dần hiểu ra, đóng góp của mình trong xã hội này, thế giới này có thể nhỏ bé, nhưng để đóng góp đó có ý nghĩa, tôi cần những người đồng đội cùng chí hướng, tâm huyết với giáo dục, và yêu con trẻ. Đúng như nguyên tắc “con người đi trước, công việc theo sau” - bắt đầu với “ai”, rồi mới tới “cái gì” mà Jim Collins đã chia sẻ trong cuốn sách quản trị kinh doanh kinh điển “Từ tốt đến vĩ đại” của ông.

Việc đầu tiên những nhà lãnh đạo khởi xướng quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại là không phải là định hướng xem sẽ lái chuyến xe buýt đi đâu rồi kêu gọi mọi người lên xe. Việc đầu tiên họ làm là tìm cho đúng người để mời lên xe (và mời những người không phù hợp xuống xe), rồi mới nghĩ xem sẽ lái chiếc xe về đâu.

Với niềm tin, sự đồng hành, sẻ chia của các bạn, tôi tin hành trình đó tuy nhiều chông gai nhưng sẽ rất thú vị, ý nghĩa và đáng để chúng ta trải nghiệm, dấn thân…”

Cũng trong buổi gặp gỡ, bà Trương Bích Ngọc - Chủ cơ sở FIS Ba Đình chia sẻ:

“Tôi mong muốn FIS không chỉ là cuộc sống, sự nghiệp của chúng ta mà sau sẽ trở thành tương lai, ước mơ của các con chúng ta - thế hệ kế cận và tiếp nối..”

Chúc các cán bộ lãnh đạo của FIS luôn mạnh khoẻ và thắp sáng mãi ngọn lửa tâm huyết trên con đường trồng người gian nan nhưng vô cùng ý nghĩa này!

--------------

YEAR-END MEETING

Last Saturday, the FIS education system held a meeting with its leadership and campus managers on the occasion of the end of the year, before the Lunar New Year. This has become an annual activity that carries the significance of sharing and connecting among the schools within the system. Many leaders and managers were touched when they wore the FIS teacher uniform for the first time - a uniform that symbolizes dedication.

During the meeting, Ms. Nguyen Nhu Huong, the COO of the system, shared "After nearly 18 years working in an educational environment, holding important positions in various systems, what has always concerned me is 'how can we truly do education?' and 'how can each staff member in each educational institution fulfill their responsibilities?' Carrying those concerns, I gradually realized that my contribution to this society, to this world, may be small, but to make that contribution meaningful, I need like-minded teammates who are passionate about education and love children. Just as the principle 'people first, then the work'—starting with 'who' before 'what'—as Jim Collins shared in his classic business management book 'Good to Great.'

The first thing leaders initiate in the transition from good to great is not about directing where the bus will go and calling everyone to get on board, but finding the right people to invite on board (and inviting those who are not suitable to get off), and then thinking about where to drive the bus.

With your belief, companionship, and sharing, I believe that the journey, though challenging, will be very interesting, meaningful, and worth experiencing and dedicating ourselves to [...]"

Also in the meeting, Ms. Truong Bich Ngoc, the head of FIS Ba Dinh branch, shared "I hope that FIS will not only be our life and career but will also become the future, the dreams of our children—the next generation [...]"

Wishing the leadership team of FIS good health, and may they continue to ignite the flame of passion on this challenging yet immensely meaningful journey of nurturing young children!コメント


bottom of page