top of page

Học thông qua nghệ thuật & âm nhạc.

Nằm trong chuỗi đào tạo liên tục của hệ thống FIS, thứ 7 vừa qua, toàn thể giáo viên đã tham dự một buổi đào tạo nhiều cảm xúc và thú vị. Học thông qua âm nhạc và nghệ thuật - buổi đào tạo được dẫn dắt bởi cô Pinja - Chuyên gia giáo dục Phần Lan thật sự cuốn hút và nhiều màu sắc. Buổi đào tạo với 70% thời lượng hướng dẫn thực hành khiến các cô giáo FIS rất hào hứng và thích thú.

Vậy, học thông qua âm nhạc và nghệ thuật sẽ đem lại những lợi ích nào cho trẻ:

Thúc đẩy sự phát triển trí tuệ và nhận thức của trẻ trên nhiều khía cạnh một cách toàn diện: tư duy, cảm xúc xã hội, vận động, ngôn ngữ và khả năng nhận thức về số và chữ.

Tạo ra những “bước đệm gợi ý” giúp trẻ xây dựng các kỹ năng cần thiết và phát triển tối ưu những kỹ năng này. (Ví dụ: nhiều hoạt động tạo hình giúp trẻ phát triển kỹ năng vận động thô – tinh, 5 giác quan…, còn các hoạt động đóng kịch mang lại rất nhiều kỹ năng sống sâu sắc và bài học tuyệt vời.)

Giúp trẻ học chấp nhận sự thay đổi, thêm tự tin, đẩy lùi sự e ngại, lo lắng – những yếu tố đang “cản đường” cho sự sáng tạo của trẻ.

Giúp trẻ quan sát và chấp nhận những cảm xúc của riêng mình và của mọi người.

Sự sáng tạo của trẻ được coi trọng, chấp nhận, khuyến khích ngay cả khi nó bừa bãi và lộn xộn.

Giúp trẻ đánh giá cao và hiểu rõ giá trị những đặc điểm và biểu hiện độc đáo của mình.

Phát triển ngôn ngữ. Dạy trẻ tôn trọng vẻ đẹp của nhiều nền văn hóa và tôn trọng sự đa dạng.

Nuôi dưỡng, duy trì niềm vui, hạnh phúc trong học tập.

------------

LEARNING THROUGH MUSIC & ART

As part of the continuous training program within the FIS system, last Saturday, all teachers participated in an engaging and exciting training session. Learning through music and art - led by Ms. Pinja, a Finnish education expert - was truly captivating and vibrant. The training session, with 70% of the duration dedicated to practical guidance, left the FIS teachers enthusiastic and delighted.

So, what benefits does learning through music and art bring to children?

 Promotes comprehensive intellectual and cognitive development in various aspects: thinking, social-emotional skills, motor skills, language, and numerical and literacy awareness.

 Creates "suggested stepping stones" to help children build necessary skills and optimize their development. (For example, various shaping activities help develop gross and fine motor skills, sensory perception... while drama activities provide profound life skills and valuable lessons.)

 Helps children embrace change, gain confidence, push back against fear and anxiety - factors that often impede children's creativity.

 Helps children observe and accept their own and others' emotions.

 Children's creativity is valued, accepted, and encouraged, even when it's messy and chaotic.

 Helps children appreciate and understand the value of their unique characteristics and expressions.

 Language development. Teaches children to respect the beauty of various cultures and appreciate diversity.

 Nurtures and maintains joy and happiness in learning.
Comments


bottom of page