top of page

Thử thách: 30 ngày đồng hành cùng con

THỬ THÁCH: 30 NGÀY ĐỒNG HÀNH CÙNG CON

Mời Quý phụ huynh tham gia thử thách 30 ngày đồng hành cùng con. Hành trình 30 ngày kết nối trái tim con là hành trình mỗi ngày thực hiện một hoạt động cụ thể. Cả hành trình tương ứng với 30 hoạt động thiết thực để cha mẹ có thể thực hiện cùng với con.

Thể hiện sự quan tâm và yêu thương con đều đặn, sau 30 ngày, cha mẹ sẽ thấy sự thay đổi thần kì trong mối quan hệ với con. Sợi dây kết nối giữa bố mẹ và con cái sẽ thêm bền chặt. Hãy kiên trì, quyết tâm để thực hành theo hành trình này mỗi ngày. FIS tin rằng, mỗi phụ huynh sẽ trở thành người bạn thân nhất của con mình.

Bố mẹ đã sẵn sàng tham gia thử thách chưa ạ?!

--------------

CHALLENGE: 30 DAYS ACCOMPANYING YOUR CHILD

We invite parents to participate in the 30-day parenting challenge, which is a journey to connect with your child's heart through daily activities. The entire journey corresponds to 30 practical activities that parents can perform together with your child.

Demonstrating consistent care and love for your child; after 30 days, parents will experience a magical change in the relationship with your child. The bond between parents and children will become even stronger. Stay persistent and determined to practice this journey every day. FIS believes that every parent will become your child's closest companion.

Are you ready to take on the challenge?Komentar


bottom of page