top of page

Anna Maija

Chuyên gia giáo dục mầm non

Cô Anna là chuyên gia giáo dục mầm non với hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy, thiết kế bài giảng, quản lý tại các trường mầm non. 


Cô Anna là chuyên gia cao cấp của HEI Schools trong mảng đào tạo, chương trình học và vận hành trường mầm non tại thị trường Châu Á (Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam)


Cô Anna nhận lời mời từ FIS cho chuỗi đào tạo gồm 8 chủ đề liên quan đến giáo dục mầm non.

Anna Maija
bottom of page