top of page

Đội ngũ điều hành

Nguyễn Như Hương

Nguyễn Như Hương

Giám đốc điều hành

Chief Operating Officer

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu

Phụ trách chương trình

Head of Pedagogy

Phạm Lan Phương

Phạm Lan Phương

Nhà đồng sáng lập hệ thống

Co-founder

Cai Thái Hoàng Uyên

Cai Thái Hoàng Uyên

Trợ lý ban giám đốc

Assistant to BOD

Trần Thị Phương Thiệp

Trần Thị Phương Thiệp

Phụ trách chương trình

Head of Pedagogy

bottom of page