top of page

ĐỘI NGŨ ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Đào Ngọc Anh

Nguyễn Đào Ngọc Anh

Nhà sáng lập hệ thống

Founder/Chairwoman

Nguyễn Như Hương

Nguyễn Như Hương

Giám đốc điều hành

Chief Operating Officer

Cai Thái Hoàng Uyên

Cai Thái Hoàng Uyên

Trợ lý ban giám đốc

Assistant to BOD

Nguyễn Tuấn Việt

Nguyễn Tuấn Việt

Head of international partnership

Phụ trách đối ngoại quốc tế

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu

Phụ trách chương trình

Head of Pedagogy

Mauro Nieminen

Mauro Nieminen

Đại diện khu vực Bắc Âu

Representative for Nordic region

Phạm Lan Phương

Phạm Lan Phương

Nhà đồng sáng lập hệ thống

Co-founder

Trần Thị Phương Thiệp

Trần Thị Phương Thiệp

Phụ trách chương trình

Head of Pedagogy

bottom of page