top of page

Danh sách các chuyên gia đào tạo đến từ Phần Lan

Ari Pokka

Ari Pokka

Chuyên gia quản trị giáo dục

Tiến sĩ Ari Pokka là chuyên gia giáo dục hàng đầu tại Phần Lan với hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy, quản lý và lãnh đạo

Anna Maija

Anna Maija

Chuyên gia giáo dục mầm non

Cô Anna Maija là chuyên gia giáo dục mầm non với hơn 15 năm kinh nghiệm tại các hệ thống mầm non lớn tại Phần Lan

Kadiya Kalimu

Kadiya Kalimu

Chuyên gia giáo dục mầm non

Cô Kadiya Kalimu là chuyên gia giáo dục mầm non với hơn 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường mầm non tại Phần Lan

Pinja Suojoki

Pinja Suojoki

Chuyên gia âm nhạc

Cô Pinja là nghệ sĩ, nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục âm nhạc, nghệ thuật tại Phần Lan và Đan Mạch

Ashley Dahlbom

Ashley Dahlbom

Chuyên gia giáo dục mầm non

Cô Ashley Dahlbom là chuyên gia giáo dục mầm non với hơn 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường mầm non quốc tế tại Phần Lan

Jenna Venäläinen

Jenna Venäläinen

Chuyên gia giáo dục mầm non

Cô Jenna là chuyên gia giáo dục mầm non với hơn 10 năm kinh nghiệm tại các tập đoàn giáo dục hàng đầu Phần Lan

Sura Aghaverdiyeva

Sura Aghaverdiyeva

Chuyên gia giáo dục mầm non

Cô Sura Aghaverdiyeva là chuyên gia giáo dục mầm non với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường mầm non tại Phần Lan

bottom of page