top of page

Ashley Dahlbom

Chuyên gia giáo dục mầm non

Cô Ashley có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sớm tại Phần Lan với nhiều vai trò đảm nhiệm như giáo viên preschool, chủ nhiệm lớp và quản lý trường mầm non quốc tế tại Helsinki.


Cô Ashley tham gia đào tạo cho hệ thống FIS với chủ đề "Quản lý chất lượng trong trường mầm non tại Phần Lan"

Ashley Dahlbom
bottom of page