top of page

Jenna Venäläinen

Chuyên gia giáo dục mầm non

Cô Jenna Venäläinen là chuyên gia giáo dục mầm non với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý tại các hệ thống mầm non lớn tại Phần Lan.


Cô Jenna cũng là chuyên gia cấp cao của HEI Schools tại thị trường Đông Nam Á trong mảng đào tạo và thiết kế chương trình.


Cô Jenna nhận lời mời từ FIS cho chuỗi đào tạo gồm 8 chủ đề liên quan đến giáo dục mầm non.

Jenna Venäläinen
bottom of page