top of page

Kadiya Kalimu

Chuyên gia giáo dục mầm non

Cô Kadiya có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sớm tại Phần Lan với nhiều vai trò đảm nhiệm như giáo viên preschool, chuyên gia tư vấn trong các trường mầm non và công ty giáo dục hàng đầu tại Phần Lan.


Cô Kadiya tham gia đào tạo cho hệ thống FIS với 2 chủ đề:

  • "Giới thiệu các hoạt động vui chơi ngoài trời tại các trường mầm non tại Phần Lan"

  • "Những đặc điểm cơ bản của giáo dục sớm tại Phần Lan"

Kadiya Kalimu
bottom of page