top of page

Nguyễn Thị Thu

Phụ trách chương trình

Cô Nguyễn Thị Thu có kinh nghiệm 5 năm giảng dạy tại các hệ thống giáo dục lớn tại Việt Nam như: Vinschool, Genesis. Cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, và đạt Chứng chỉ lelts 7.5.

Cô chính thức trở thành Trợ lý & Phụ trách chương trình Hệ thống Giáo dục Phần Lan (FIS) từ ngày 01/08/2023.

Nguyễn Thị Thu
bottom of page