top of page

Trần Thị Phương Thiệp

Phụ trách chương trình

Cô Trần Thị Phương Thiệp có hơn 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở các hệ thống giáo dục lớn tại Việt Nam. Cô là Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp Giảng dạy Ngoại ngữ (Đại học Southern New Hampshire, Hoa Kỳ).


Cô chính thức trở thành Trở thành Trợ lý & Phụ trách chương trình Hệ thống Giáo dục Phần Lan (FIS) từ ngày 10/07/2023.

Trần Thị Phương Thiệp
bottom of page